image image image
 • Aktuální dění a informace o AMFT.
  Aktuální dění a informace o AMFT.
 • Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
  Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
 • Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
  Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
 • Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha, CZ – 24. října 2015
  Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha 2015

Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové, cher amis, consœurs et confrères

spolek frankofonních lékařů byl založen záhy po sametové revoluci roku 1990.

Za 26 let své existence se stal významnou platformou komunikace mezi českými (a zprvu i slovenskými) a francouzskými lékaři.

Mnozí využili možností odjet na stáž do Francie a zkušenosti s frankofonní medicínou pak šířili a šíří v českém lékařském prostředí.

Spolek se stal respektovaným partnerem pro spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v Praze, jeho zástupci jsou zváni na významné společenské události i do odborných komisí posuzujících například uchazeče o stipendia francouzské vlády.

Podařilo se nám od r. 2004 uspořádat 15 kongresů v cyklu Důkazy a praxe, později nazvaných kongresy IFDA. V tomto vždy důstojném prostředí jsme měli možnost vyslechnout mnohé významné řečníky české i francouzské a měli jsme možnost i výměny názorů na lékařský život v praxi s francouzskými kolegy.

Navázali jsme množství osobních kontaktů profesních i lidských, francouzští kolegové byli vždy nadšeni z možnosti si promluvit v Praze v jejich rodném jazyce se svými protějšky.

Nyní jsme před volbami nového výboru našeho spolku.

Za svou osobu bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci těchto významných akcí - ať už jako pořadatelé, nebo jako účastníci.

Ve vedení Spolku frankofonních lékařů jsem od r. 2000, 4 roky jako místopředseda a 12 let jako předseda. Zažil jsem mnoho krásných chvil, významných setkání i přátelských návštěv ve Francii nebo v Čechách, nicméně cítím, že by mělo dojít ke generační obměně a že by měla AMFT nabrat nový kurz.

Prosím tedy, zamyslete se a přihlaste se, navrhněte někoho z kolegů, a kdo by třeba nechtěl přímo pracovat ve Výboru, alespoň napište své názory na mail .

Sledujte nový web www.amft.cz , kde najdete odkazy na poslední 4 kongresy s prezentacemi a aktuální novinky, ale hlavně si užijete léta a 14. července vzpomeňte dobyti Bastily!

Krásné letní dny přeje a zdraví

Richard Stejskal

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové frankofonní či frankofilní,

dovolte, abychom Vám představili náš nový web amft.cz.

Najdete zde doplněné informace z našich kongresů v letech 2012-2015.

Na posledním kongresu jsme mohli přivítat skupinu francouzských lékařů, se kterými jsme byli přijati francouzským velvyslancem v Praze panem Jean-Pierrem Asvazadourianem   -  najdete složku s fotkami ze slavnostního oběda na Francouzském velvyslanectví v Praze.

Pokusíme se být více interaktivní, přinášet Vám rychleji novinky a zprávy o činnosti našeho Spolku frankofonních lékařů a reagovat pružněji na Vaše návrhy a podněty.

Letošní rok končí volební období současného výboru AMFT, rádi bychom pro příští období získali nové spolupracovníky - zájemci prosím hlaste se!

Připravujeme další z našich oblíbených kongresů – termín ani místo zatím není určen- můžete nám však navrhnout témata, která by Vás zajímala.

Těším se na Vaše podněty

                                                                              Za Výbor AMFT Richard Stejskal, předseda

Přijetí  frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
Foto: Velvyslanectví Francie v České republice v Praze

1  2  3 

Ilustrační fotografie

Výbor Spolku frankofonních lékařů AMFT na období 2017-2020.

Listopad 2016
V listopadu 2016 proběhly volby do Výboru AMFT, podrobnosti o výboru spolku

15. kongres IFDA

24.října 2015
Prostory Míčovny na Pražském hradu, Praha, podrobnosti o kongresu

14. kongres IFDA

27.září 2014
Hotel Hilton v Praze, podrobnosti o kongresu

13. kongres IFDA

5.října 2013
Na Nové scéně Národního divadla v Prazepodrobnosti o kongresu

12. kongres IFDA

13.října 2012
Na Nové scéně Národního divadla v Prazepodrobnosti o kongresu

Důkazy a praxe IFDA

Jedenáctý mezinárodní kongres z cyklu Důkazy & praxe - IFDAse konal 14. května 2011 v hotelu Marriot v Praze. Pro všechny zájemce tu máme k dispozici PowerPointové slidy jednotlivých přednášek a další podrobnosti o kongresu.. Včetně fotogalerie !

Důkazy a praxe IFDA

9.října 2010 proběhl v Praze 10. mezinárodní kongres medicíny pro praxi IFDA, jehož jsme spolupořadatelem. Pro všechny zájemce tu máme k dispozici PowerPointové slidy jednotlivých přednášek a další podrobnosti o kongresu.

Výroční zpráva AMFT 2008-2009

Vzhledem k tomu, že letošní rok není „volební“, rozhodli jsme se nesvolávat výroční členskou schůzi našeho spolku – Asociace frankofonních lékařů AMFT a podat Vám výroční zprávu písemnou formou spolu s vyzváním k zapojení se do diskuze nad příštími projekty písemně...
Výroční zpráva AMFT 2008-2009.

Francouzština pro lékaře

Dovolujeme si Vás upozornit na publikaci Francouzština pro lékaře, kterou vydalo nakladatelství Grada a jejíž slavnostní křest za účasti pana Velvyslance Francie v České republice jeho excelence Charles Friese a pana prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. proběhl v úvodu kongresu 27.10.2007 v Praze v Hotelu Marriott. Přinášíme fotografie ze křtu a anotaci k publikaci.